Bel direct: +31 88 988 90 86
Maak een afspraak

Privacy statement

Axians, het ICT merk van VINCI Energies, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Contactgegevens: Axians, Hogeweg 41, 5301 LJ, Zaltbommel | +31889889000 | info.nl@axians.com.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Axians verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze website, oplossingen & diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Organisatienaam
 • Adresgegevens van de organisatie
 • Zakelijk telefoon- en mobielnummer
 • Zakelijk e-mailadres
 • IP-adres
 • Locatie
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een formulier op onze website in te vullen, in correspondentie en telefonisch
 • Interesse in bepaalde oplossingen en of diensten van Axians en haar partners

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

 • Wij vragen vanuit Axians niet actief om deze gegevens tenzij voor een specifiek doel in overeenstemming met de betrokkene.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy.venl@vinci-energies.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken. Axians verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Axians verwerkt je persoonsgegevens in de eerste plaats om onze oplossingen en diensten aan jou en je organisatie te kunnen leveren. Wij gebruiken deze gegevens bijvoorbeeld voor het versturen van een factuur en het onderhouden van onze relatie met je. Ook gebruiken wij de gegevens om een informatieverzoek te kunnen beantwoorden.

 • Om Marketingactiviteiten uit te kunnen voeren

We doen graag aanbiedingen voor onze oplossingen en diensten aan onze klanten en geïnteresseerden (ook na beëindiging van het contract). Dit doen we per telefoon, e-mail of post, tenzij je hier bezwaar tegen maakt.

 • Om je een optimale gebruikers ervaring te bieden op onze website

Wij verzamelen en gebruiken je persoonsgegevens op onze websites in de eerste plaats om met je te communiceren. Je gegevens worden daarnaast gebruikt voor het doen van onderzoek en het uitvoeren van analyses, met als doel om onze oplossingen, diensten en onze websites te verbeteren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Axians neemt wel op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Axians) tussen zit. Axians gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 

Naam systeem Toelichting
Spotler Mailplus HubSpot
Mautic
IKUU
Wij gebruiken deze systemen op onze website om je automatisch per e-mail downloads, blogs en andere content van ons te kunnen sturen als je interesse toont in onze oplossingen en diensten en daarvoor een formulier invult.  Wij gebruiken dit systeem ook om je in te kunnen laten schrijven voor evenementen van Axians en haar partners. De onderliggende logica van dit systeem kan je automatisch informeren over aanverwante oplossingen of diensten naar aanleiding van jouw interesse in een specifieke oplossing of dienst of door het invullen van een formulier.

Het belang hiervan is dat je onafhankelijk van tijd, locatie of device de door jou gewenste informatie van Axians kunt opvragen of je in kunt schrijven voor onze evenementen. Daarnaast denken we met je mee door je mogelijk andere relevante informatie toe te sturen die jou en je organisatie kunnen helpen. Het gevolg is dat je e-mails van Axians zult ontvangen en / of dat we contact met je zoeken over de onderwerpen waar je interesse in hebt getoond.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Axians bewaart je gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor je gegevens worden verwerkt. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per gebruik verschillen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Axians deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Axians blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast kan Axians jouw persoonsgegevens aan andere derden verstrekken, zoals onder andere de partijen hieronder of soortgelijke partijen. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

 

Naam derde Catergorie Jurisdictie Doel  Welke gegevens
Avaya Amerikaans
Het merendeel van deze of soortgelijke partijen is aangesloten bij het Privacy Shield Framework
www.privacyshield.gov
Zakelijke contactgegevens en organisatiegevens
Cisco
Citrix
Fortinet
Hewlett Packard Enterprise
IBM Leverancier Leadgeneratie
Microsoft
NetApp
Qlik
VMware
SAP Duits
Exact Nederlands

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Axians gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Axians gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen*. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Axians en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Verwijdering van zakelijke contactgegevens is niet mogelijk indien wij deze nodig hebben om een overeenkomst tussen Axians en jouw organisatie uit te kunnen voeren. Veelal verwerken wij deze gegevens zonder toestemming o.b.v. uitvoering overeenkomst en/of een gerechtvaardigd belang.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar privacy.venl@vinci-energies.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, kunnen wij jou vragen een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Axians wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Axians neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via privacy.venl@vinci-energies.com.

Functionaris Gegevensbescherming

De Functionaris Gegevensbescherming voor Axians is de heer Ad Schaafsma en te bereiken via privacy.venl@vinci-energies.com.

Copyright © 2022 Axians. All rights reserved | Privacy Statement | Juridische Gegevens